Algemene Voorwaarden

Voorwaarden NailKnowledge Online Cursussen 

1. Deze voorwaarden:

1.1 Belangrijkste definities:
Kandidaat betekent elke onderwijzer, hogeschool, academie of salon van een groepsklant aan wie een Stoel voor die groep is toegewezen.
Cursus betekent de online leercursus die we u hebben aangeboden en eventueel bijbehorend cursusmateriaal.
Stoel betekent het recht voor een directe klant of één Kandidaat om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan een enkele Cursus.

1.2 Dit zijn de voorwaarden waaronder Professional Animated Learning Limited (“PAL” “wij” “ons” “onze”) cursussen aan u aanbiedt die op onze website https://nailknowledge.org (“Website”) staan vermeld.

1.3 Klanten kunnen een of meer Stoelen kopen op de Cursus die ze hebben gekozen, en elke Stoel geeft een enkele gebruiker toegang tot de gekozen Cursus. Voor groepsklanten die aankopen doen voor zijn Kandidaten, zal de groepsklant de gekochte Stoelen vervolgens toewijzen aan zijn Kandidaat zoals uiteengezet in clausule 4.

1.4 Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling voor een van de cursussen bij ons indient. Deze voorwaarden vertellen u wie we zijn, hoe we onze diensten aan u zullen verlenen, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als u denkt dat er een fout in deze voorwaarden staat, neem dan contact met ons op om dit te bespreken.

1.5 In sommige gebieden heeft u verschillende rechten onder deze voorwaarden, afhankelijk van of u een bedrijf of consument bent. U bent een consument als: je bent een individu; en u koopt producten van ons geheel of hoofdzakelijk voor uw persoonlijk gebruik (niet voor gebruik in verband met uw handel, bedrijf, ambacht of beroep). Alle clausules zijn van toepassing op zowel zakelijke klanten als consumenten, tenzij anders vermeld.

1.6 Door een stoel te bestellen voor een van onze cursussen gaat u akkoord met deze voorwaarden, onze algemene privacyverklaring en alle andere privacyverklaringen die we u van tijd tot tijd verstrekken.

1.7 Onze Website biedt informatie met betrekking tot de Cursussen. Alle cursussen die op de website worden geadverteerd, worden verzorgd door PAL.

1.8 We behouden ons het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, bestellingen te weigeren met betrekking tot een van de Cursussen die we van tijd tot tijd aanbieden.

2. Informatie over ons en hoe u contact met ons kunt opnemen

2.1 Wij zijn PAL, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales. Ons bedrijfsregistratienummer is 12633217 en onze maatschappelijke zetel is c/o Francis Clark LLP, North Quay House, Sutton Harbour, Plymouth, PL4 0RA. Ons geregistreerde btw-nummer is GB350613037.

2.2 U kunt contact met ons opnemen door ons te schrijven op Unit 50, Faraday Business Park, Faraday Road, Plymouth, PL4 0ST. U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen via info@nailknowledge.org.

2.3 Als we contact met u moeten opnemen, doen we dit telefonisch of door u te schrijven op het e-mailadres of postadres dat u ons bij uw bestelling hebt opgegeven.

2.4 Wanneer we de woorden “schrijven” of “geschreven” in deze voorwaarden gebruiken, omvat dit ook e-mails.

3. Ons contract met jou

3.1 Houd er rekening mee dat het plaatsen van een bestelling een aanbod vormt om een of meer Stoelen op een Cursus bij ons te kopen. We kunnen de ontvangst van uw bestelling bevestigen, maar dit houdt geen acceptatie van uw bestelling in, tenzij we dit specifiek aangeven. Onze acceptatie van uw bestelling vindt alleen plaats wanneer we u een e-mail sturen waarin we bevestigen dat we deze accepteren. Op dat moment komt er een juridisch contract tussen u en ons tot stand. Uw aanbod is onderworpen aan onze Kosten zoals uiteengezet in clausule 8.

3.2 Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we ons best doen om u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en zullen we geen kosten in rekening brengen voor de Stoel(en). Dit kan zijn vanwege onverwachte limieten op onze middelen die we redelijkerwijs niet konden plannen, omdat een kredietrapport dat we voor u hebben verkregen niet aan onze minimumvereisten voldoet, omdat we een fout hebben vastgesteld in de prijs of beschrijving van de cursus, omdat uw betaling is mislukt, of we oefenen onze rechten uit onder clausule 1.8.

4. Wijzigingen in bestellingen en gebruik van Seat-inloggegevens

4.1 Als u uw bestelling wilt wijzigen of annuleren nadat we deze hebben geaccepteerd, en we gaan akkoord met een dergelijke wijziging, zullen we de kosten dienovereenkomstig aanpassen of indien nodig een terugbetaling doen. Houd er rekening mee dat, onder voorbehoud van clausule 5, instemming met een dergelijke wijziging of annulering geheel naar eigen goeddunken is zodra uw bestelling door ons is geaccepteerd, geen restitutie is toegestaan zonder een dergelijke instemming van ons.

4.2 Wanneer u Stoelen koopt als groepsklant voor uw Kandidaten, kunt u naar eigen goeddunken betaalde Stoelen toewijzen aan uw Kandidaten. In dergelijke gevallen:

4.2.1 u moet ons van elke toewijzing voldoende details verstrekken om ons in staat te stellen u of de Kandidaat rechtstreeks (naar uw voorkeur) hun eigen inloggegevens te verstrekken; en

4.2.2 het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u ons de juiste contactgegevens verstrekt voor alle Kandidaten aan wie we inloggegevens moeten sturen en, als u de gegevens zelf verspreidt, om ervoor te zorgen dat u dit correct doet;

4.3 Zodra een gebruiker de Cursus start met behulp van door ons verstrekte inloggegevens, bieden deze gegevens onbeperkte toegang (onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden) aan u of de Kandidaat, naargelang het geval.

4.4 Inloggegevens mogen niet worden gedeeld met andere personen en moeten door u en, indien van toepassing, uw Kandidaat, veilig en vertrouwelijk worden bewaard nadat deze door ons is verstrekt.

5. Uitoefening van uw recht om van gedachten te veranderen als u een consument bent (Consumer Contract Regulations 2013)

5.1 Als u een consument bent, heeft u voor de meeste producten die online zijn gekocht het wettelijk recht om van gedachten te veranderen, binnen 14 dagen of (indien eerder) totdat u voor het eerst toegang krijgt tot de Cursus (“Afkoelperiode”), en een terugbetaling te ontvangen .

5.2 Aangezien de cursussen kwalificeren als digitale inhoud, hebt u niet het recht om van gedachten te veranderen nadat u zich hebt aangemeld bij of toegang hebt gekregen tot of gestreamd bent, zelfs als dit binnen de periode van 14 dagen is.

5.3 Als consument kun je, nadat je een stoel voor een van onze cursussen hebt besteld, het contract op elk moment binnen de bedenktijd annuleren. De afkoelingsperiode loopt vanaf de datum waarop we u een e-mail hebben gestuurd om onze acceptatie van uw bestelling te bevestigen.

5.4 Om een contract tijdens de Afkoelingsperiode te annuleren, moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen door een annuleringsbrief te sturen per aangetekende post van Royal Mail naar ons geregistreerde kantooradres, of per e-mail naar info@nailknowledge.org. Ook het cursusmateriaal dat we je hebben toegestuurd, moet je onmiddellijk terugsturen, in dezelfde staat als waarin je het hebt ontvangen, en op eigen kosten en risico. Een annulering is pas definitief als al het cursusmateriaal is geretourneerd. U bent wettelijk verplicht om redelijke zorg te besteden aan al het cursusmateriaal zolang u het in uw bezit heeft. Als u deze verplichting niet nakomt, hebben wij mogelijk een vorderingsrecht tegen u tot schadevergoeding.

5.5 Als, naar onze redelijke mening, cursusmateriaal niet in dezelfde staat aan ons wordt geretourneerd als waarin u het hebt ontvangen, kunnen er vervangende kosten in rekening worden gebracht.

5.6 Na het verstrijken van de afkoelingsperiode kunnen we geen cursusmateriaal terugnemen, tenzij je hier wettelijk recht op hebt.

5.7 De vereisten hierboven in dit artikel 5 doen geen afbreuk aan en beperken geen andere wettelijke rechten die u mogelijk heeft om het contract te annuleren. Als u een consument bent, hebt u mogelijk het recht om het contract te beëindigen waar u het contract wilt beëindigen vanwege iets dat we hebben gedaan of hebben gezegd dat we gaan doen (we hebben u bijvoorbeeld op de hoogte gebracht van een prijsfout) of als wat u hebt gekocht is defect of verkeerd beschreven.

6. Het contract beëindigen vanwege iets dat we hebben gedaan of gaan doen.

6.1 Als u een contract beëindigt om een reden zoals hieronder uiteengezet, eindigt het contract onmiddellijk na ontvangst van uw kennisgeving van annulering en zullen wij u het volledige bedrag terugbetalen voor alle Stoelen voor de geannuleerde cursus(sen) die u niet heeft gebruikt. De redenen zijn:

6.1.1 we hebben u geïnformeerd over een fout in de prijs of beschrijving van de cursus die u hebt besteld en u wilt niet doorgaan (zie artikel 8.6);

6.1.2 het risico bestaat dat de levering van de Cursus aanzienlijk wordt vertraagd door gebeurtenissen buiten onze controle (zie artikel 13.3);

6.1.3 we hebben de levering van de Cursus om technische redenen opgeschort, of laten u weten dat we deze om technische redenen gaan opschorten (zie clausule 15.2); of

6.1.4 u heeft een wettelijk recht om het contract te beëindigen vanwege iets dat wij verkeerd hebben gedaan.

7. Hoe u het contract met ons kunt beëindigen (ook als u een consument bent die van gedachten is veranderd) 7.1 Om het contract met ons te beëindigen, kunt u ons dit op een van de volgende manieren laten weten:
 
7.1.1 E-mail. e-mail ons op info@nailknowledge.org. Geef uw naam, huisadres, details van de bestelling en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer en e-mailadres op.
 
7.1.2 Per post. Schrijf ons op Unit 50, Faraday Business Park, Faraday Road, Plymouth, PL4 0ST, inclusief details over wat je hebt gekocht, wanneer je het hebt besteld of ontvangen en je naam en adres.
 
7.2 Als u op grond van deze voorwaarden recht heeft op restitutie, zullen wij u de prijs terugbetalen die u voor de Stoelen hebt betaald via de methode die u voor de betaling hebt gebruikt. We kunnen echter inhoudingen op de prijs doen, zoals we op grond van deze voorwaarden recht hebben.
 
7.3 We zullen eventuele terugbetalingen zo snel mogelijk aan u doen. Als u een consument bent die gebruikmaakt van uw recht om van gedachten te veranderen, zal uw terugbetaling worden gedaan binnen 14 dagen nadat u ons heeft meegedeeld dat u van gedachten bent veranderd.

8. Kosten

8.1 Als tegenprestatie voor het door ons verlenen van toegang tot de Cursus(sen) aan u of uw Kandidaten, dient u onze kosten (Kosten) te betalen in overeenstemming met deze clausule 8. Onze kosten worden gewoonlijk bepaald op basis van het aantal Stoelen dat u bestelt bij elk moment voor een bepaalde cursus.

8.2 Behoudens clausule 8.6, zijn de Kosten de prijzen die op onze website worden vermeld op het moment dat u uw bestelling plaatst.

8.3 We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de vermelde prijzen voor onze Stoelen correct zijn op het moment dat de relevante informatie op onze website werd ingevoerd of de tariefstructuur aan u werd verstrekt. Zie echter clausule 8.6 voor wat er gebeurt als we een fout ontdekken in de prijzen met betrekking tot uw bestelling.

8.4 Onze kosten kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die we al hebben geaccepteerd.

8.5 Onze Tarieven zijn exclusief BTW. Wanneer btw verschuldigd is over sommige of alle Stoelen, moet u ons dergelijke aanvullende btw-bedragen betalen, tegen het toepasselijke tarief, op hetzelfde moment dat u de Kosten betaalt.

8.6 Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige prijzen op onze website of ander prijsmateriaal onjuist worden vermeld. In dergelijke gevallen geldt het volgende:

8.6.1 indien de juiste prijs voor de Stoelen lager is dan de door ons opgegeven prijs, brengen wij u het lagere bedrag in rekening;

8.6.2 als de juiste prijs voor de Stoelen hoger is dan de door ons opgegeven prijs, nemen we zo snel mogelijk contact met u op om u op de hoogte te stellen van deze fout en geven we u de mogelijkheid om door te gaan met het kopen van de Cursus of Stoelen bij de juiste prijs of het annuleren van uw bestelling. We zullen uw bestelling niet verder verwerken totdat we uw instructies hebben. Als we geen contact met u kunnen opnemen via de contactgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, zullen we de bestelling als geannuleerd beschouwen en u schriftelijk op de hoogte stellen; en

8.6.3 in ieder geval, als we uw bestelling per abuis accepteren en verwerken wanneer een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een verkeerde prijsstelling had kunnen worden herkend, kunnen we de levering van de cursus of de stoelen annuleren en u alle bedragen terugbetalen je hebt ervoor betaald.

9. Hoe te betalen?

9.1 Betaling voor Zitplaatsen dient volledig vooraf te worden voldaan. Betaling voor stoelen moet normaal gesproken worden gedaan via onze online betalingsprovider of via elektronische overschrijving/BACS. Stoelen worden pas toegewezen als de betaling is afgerond.

9.2 We sturen u een elektronische factuur na bevestiging van acceptatie van uw bestelling, en een afzonderlijke bevestiging van afgifte van de bestelde Stoel(en) na ontvangst van uw betaling.

9.3 We behouden ons ook het recht voor om de toegang van u en uw Kandidaten tot de Cursussen op te schorten in het geval dat u in gebreke blijft of verschuldigde betalingen annuleert, totdat alle openstaande bedragen zijn betaald. We zullen proberen contact met u op te nemen om u te laten weten dat we uw toegang tot de cursussen opschorten. We zullen de toegang tot de cursussen niet opschorten als u een echt geschil heeft over een onbetaalde factuur onder clausule 9.4.

9.4 Als u denkt dat het verkeerde bedrag in rekening is gebracht, neem dan onmiddellijk contact met ons op om ons dit te laten weten. Als we accepteren dat u zich echt zorgen maakt, hoeft u geen rente te betalen totdat het geschil is opgelost. Zodra het geschil is opgelost, brengen we u rente in rekening over correct gefactureerde bedragen vanaf de oorspronkelijke vervaldatum.

9.5 Wij hebben het recht om alle verschuldigde bedragen met betrekking tot elke geaccepteerde bestelling volledig te betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (anders dan enige aftrek of inhouding van belasting zoals vereist door de wet).

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Cursussen en al het cursusmateriaal zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons.

10.2 Inloggegevens voor toegang tot een Cursus en eventueel gerelateerd cursusmateriaal worden verstrekt voor exclusief gebruik door jou of de Kandidaat, naargelang het geval, en mogen niet worden gereproduceerd of gedeeld met iemand anders.

10.3 Het bekijken van een cursus met behulp van de door ons verstrekte inloggegevens dient uitsluitend door u of de toegewezen Kandidaat te geschieden. Er mogen geen video-opnames of andere opnames of uitzendingen van alle of een deel van een cursus of cursusmateriaal worden gemaakt.

10.4 Het kopiëren, aanpassen, reproduceren, verkopen, distribueren, wijzigen of elk ander gebruik van het geheel of een deel van een Cursus of cursusmateriaal zonder toestemming is ten strengste verboden.

11. Kleine wijzigingen in de cursussen

11.1 Wij kunnen de Cursussen wijzigen:

11.1.1 om wijzigingen in relevante wet- en regelgevende vereisten weer te geven en om ervoor te zorgen dat de cursussen aan die normen blijven voldoen; en

11.1.2 om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld om een beveiligingsrisico aan te pakken. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw gebruik van de cursussen.

11.2 Dergelijke wijzigingen onder clausule 11.1 vormen geen wijziging van de bestelling of een contractbreuk door ons.

12. Updates van digitale inhoud

12.1 We kunnen de digitale inhoud die is geleverd als onderdeel van de Cursussen bijwerken of van u verlangen dat deze bijwerkt, op voorwaarde dat de digitale inhoud altijd overeenkomt met de beschrijving ervan die we u hebben verstrekt voordat u deze kocht.

13. Cursussen geven

13.1 Tijdens het bestelproces laten we je weten wanneer je toegang kunt krijgen tot de Cursussen.

13.2 U krijgt toegang tot de Cursussen totdat u het contract beëindigt zoals beschreven in clausule 5 of 6 of we het contract beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan u zoals beschreven in clausule 16.

13.3 We zullen ons best doen om uw bestelling binnen een redelijke termijn uit te voeren, maar we zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze controle. Als onze levering van de cursus wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen om u hiervan op de hoogte te stellen en zullen we stappen ondernemen om het effect van de vertraging tot een minimum te beperken. Op voorwaarde dat we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door het evenement, maar als er een risico op aanzienlijke vertraging bestaat, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en in dat geval kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor eventuele Cursussen waarvoor u heeft betaald maar geen toegang heeft gehad.

13.4 Het is jouw verantwoordelijkheid om de Cursussen te inspecteren zodra je er toegang toe hebt en ons te informeren over eventuele gebreken.

14. Status van de cursussen

14.1 Tenzij we uitdrukkelijk anders hebben vermeld op onze Website of ander marketingmateriaal:

14.1.1 alle cursussen bevatten inhoud die naar onze mening de goede industriestandaarden en -praktijken weerspiegelt, en als zodanig deskundige meningen, wetenschappelijke feiten en uitdrukkingen bevatten die subjectief kunnen zijn en niet universeel worden aanvaard;

14.1.2 hoewel we er zeker van zijn dat onze cursussen goed gestructureerd en informatief zijn en de hoge normen binnen de branche weerspiegelen, beweren we niet dat onze cursussen absolute verklaringen van feiten of de beste of enige toepasselijke praktijken en normen weerspiegelen;

14.1.3 geen gereguleerde volledige kwalificatie wordt verstrekt met betrekking tot de cursussen; ze zijn alleen bedoeld om kennis en begrip bij te brengen;

14.1.4 dienovereenkomstig aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die u lijdt of oploopt (anders dan aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid) als gevolg van enig vertrouwen of verandering van positie die u plaatst of maakt in verband met toegang tot of vertrouwen op of cursussen of een certificaat dat we kunnen uitgeven met betrekking tot uw toegang tot deze cursussen.

14.2 We doen geen enkele toezegging aan u dat de inhoud van de Cursussen zal voldoen aan de specifieke vereisten die u stelt en we verwachten dat u redelijke zorg in acht neemt om te verifiëren dat de Cursus in kwestie aan uw behoeften zal voldoen.

15. De toegang tot de cursussen opschorten

15.1 Het is mogelijk dat we uw toegang tot onze cursussen moeten opschorten om:

15.1.1 technische problemen oplossen of kleine technische wijzigingen aanbrengen;

15.1.2 het product bijwerken om wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten weer te geven;

15.1.3 wijzigingen aanbrengen in de Cursus zoals door ons aan u gemeld (zie clausules 11 en 12).

15.2 We zullen proberen om vooraf contact met je op te nemen om je te vertellen dat we de toegang tot de Cursussen zullen opschorten, tenzij het probleem dringend of een noodgeval is. Als we de toegang tot de Cursus langer dan 4 weken moeten opschorten, kunt u het contract annuleren met betrekking tot alle Stoelen die nog niet zijn gebruikt en zullen we alle bedragen terugbetalen die u vooraf voor die Stoelen hebt betaald.

16. Ons recht om het contract te beëindigen

16.1 We kunnen dit contract beëindigen en de inloggegevens van de cursus op elk moment beëindigen door u te schrijven als:

16.1.1 als u met creditcard heeft betaald en de betaling wordt gestorneerd of teruggevorderd;

16.1.2 u ons niet, binnen een redelijke termijn nadat wij daarom hebben gevraagd, de informatie verstrekt die voor ons nodig is om de producten te verstrekken, bijvoorbeeld een geldig e-mailadres dat vereist is om de cursus te laten werken; of

16.1.3 we redelijkerwijs vaststellen dat u of uw Kandidaten clausule 4.4 of enig deel van clausule 10 hebben geschonden.

16.2 Als we het contract beëindigen in de situaties uiteengezet in clausule 16.1, kunnen we de toegang tot de cursus(sen) intrekken en zullen we al het geld terugbetalen dat u vooraf hebt betaald voor producten die we niet hebben geleverd, maar we kunnen u een redelijke vergoeding inhouden of in rekening brengen voor de netto kosten die wij maken als gevolg van uw contractbreuk.

17. Als er problemen zijn met de cursus

17.1 Als je vragen of klachten hebt over de Cursus, neem dan contact met ons op. Je kunt ons mailen op info@nailknowledge.org.

18. Uw rechten met betrekking tot een defecte cursus als u een consument bent

18.1 Als u een consument bent, zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Zie het onderstaande kader voor een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten met betrekking tot de producten. Niets in deze voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten.

Samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten

Dit is een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten. Deze zijn onderhevig aan bepaalde uitzonderingen. Bezoek voor gedetailleerde informatie de Citizens Advice-website www.adviceguide.org.uk of bel 03454 04 05 06.

De Cursussen kwalificeren als digitale inhoud. de Consumer Rights Act 2015 zegt dat digitale inhoud moet zijn zoals beschreven, geschikt voor het doel en van bevredigende kwaliteit:
a) Als uw digitale inhoud defect is, heeft u recht op reparatie of vervanging.
b) Als de storing niet kan worden verholpen, of als deze niet binnen een redelijke tijd en zonder noemenswaardig ongemak is verholpen, kunt u een deel of al uw geld terugkrijgen
c) Als u kunt aantonen dat de storing uw apparaat heeft beschadigd en we geen redelijke zorg en vaardigheid hebben betracht, heeft u mogelijk recht op reparatie of compensatie
Zie ook artikel 5.

19. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade als u een consument bent

19.1 Als we deze voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van het verbreken van dit contract of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die is niet te voorzien. Verlies of schade is voorzienbaar als het ofwel duidelijk is dat het zal gebeuren of als zowel wij als u wisten dat het zou kunnen gebeuren op het moment dat het contract werd gesloten, bijvoorbeeld als u dit tijdens het verkoopproces met ons had besproken.

19.2 Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten zoals samengevat in clausule 18.1

19.3 Als defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd een apparaat of digitale inhoud van u beschadigt en dit wordt veroorzaakt door ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, zullen wij de schade herstellen of u een vergoeding betalen. We zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om een gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct hebt gevolgd of het minimale systeem hebt geïnstalleerd door ons geadviseerde eisen.

19.4 Indien u een consument bent, leveren wij de producten voor u uitsluitend voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, is onze aansprakelijkheid jegens u beperkt zoals uiteengezet in clausule 20.

20. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade als u een bedrijf bent

20.1 Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor:

20.1.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers (indien van toepassing);

20.1.2 fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;

20.1.3 schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door sectie 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982; of

20.1.4 elke aangelegenheid waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

20.2 Behoudens clausule 20.1:

20.2.1 wij zijn niet aansprakelijk jegens u, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins, voor enig verlies van winst, of enige indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband met een contract tussen ons; en

20.2.2 onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met een contract tussen ons, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, is beperkt tot het bedrag van onze kosten voor de Stoel(en) en Cursus(sen) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

21. Hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals uiteengezet in onze algemene privacyverklaring https://nailknowledge.org/privacy-page en alle andere privacyverklaringen die we u van tijd tot tijd kunnen verstrekken.

22. Andere belangrijke termen

22.1 We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen ons inspannen om u schriftelijk te informeren als dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten onder het contract.

22.2 U mag uw rechten of uw verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden alleen aan een ander overdragen als wij hiermee schriftelijk akkoord gaan.

22.3 Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om een van de voorwaarden af te dwingen. We hebben geen van beiden de instemming van een andere persoon nodig om het contract te beëindigen of om deze voorwaarden te wijzigen.

22.4 Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van hen onwettig is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

22.5 Als we er niet onmiddellijk op aandringen dat u iets doet wat u krachtens deze voorwaarden moet doen, of als we vertraging oplopen bij het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van dit contract, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het belet ons niet om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u niet achtervolgen maar u wel toegang blijven verlenen tot de cursussen, kunnen wij u alsnog vragen om de betaling op een later tijdstip te doen.

22.6 Op deze voorwaarden is Engels recht van toepassing en u kunt met betrekking tot de producten gerechtelijke stappen ondernemen bij de Engelse rechtbanken. Als u een consument bent die in Schotland woont, kunt u met betrekking tot de producten gerechtelijke stappen ondernemen bij de Schotse of Engelse rechtbanken. Als u een consument bent die in Noord-Ierland woont, kunt u met betrekking tot de producten gerechtelijke stappen ondernemen bij de Noord-Ierse of Engelse rechtbanken. Als u buiten het VK woont, kunnen gerechtelijke procedures alleen voor de rechtbanken van Engeland worden gebracht.

22.7 Als u een bedrijf bent, wordt elk geschil of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een contract tussen ons of het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales en de rechtbanken van Engeland hebben de exclusieve jurisdictie om een dergelijk geschil of dergelijke claim te beslechten.